KDN United… een project voor de toekomst,
een project voor onze jeugd.

Visie

  Visie

Doelstellingen van KDN United

KDN United wil een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden in alle leeftijdscategorieën met als uiteindelijke bedoeling een doorstroming van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal. In het seizoen 2020-2021 bestaat de kern van de eerste ploeg uit 45 % spelers die komen uit de eigen jeugdwerking. KDN United heeft als lange termijndoelstelling om tegen 2021 een eerste ploeg te hebben die voor meer dan 50 % bestaat uit spelers uit de eigen jeugdopleiding.

RESPECT

Om onze visie te verwezenlijken benadrukken we RESPECT als belangrijke waarde. Daarom leven we vanaf dit seizoen volgende spelregels na, trainers, ploegafgevaardigden en bestuur zullen hier nauw op toezien én het voorbeeld tonen :
1. Bij WEDSTRIJDEN :
• we zijn KDN United : we dragen onze KDN United trainingsjas bij elke wedstrijd (uit én thuis);
• we aanvaarden beslissingen van de scheidsrechter en schudden hem de hand na iedere match.

2. Bij TRAININGEN :
• Je bent aanwezig op alle trainingen. Ben je verhinderd, ziek of geblesseerd, verwittig dan tijdig je trainer (dat wil zeggen voor 12u op de dag van de training);
• Vanaf U15 kuisen we zelf de kleedkamer met nat
• We kuisen geen voetbalschoenen in de douches, deze worden buiten de kleedkamer schoongemaakt;
• Na elke training worden de doelen Oep den Berg steeds tussen A en B terrein gestald.

3. Bij EVENEMENTEN :
• Senioren helpen verplicht een aantal keren mee op de evenementen van de club en fungeren als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden. De voorwaarden staan klaar en duidelijk beschreven in de contracten.
Iedere KDN United speler, medewerker, vrijwillige, trainer,… aanvaardt deze gedragsregels.

Speelsysteem

Bij KDN United worden per leeftijdscategorie vanaf de onderbouw evenwichtige ploegen opgesteld; hierdoor zullen de sterkere spelers nog beter worden en de aanvankelijk minder sterke zullen zich sneller ontwikkelen tot een betere voetballer dan wanneer de ploegen worden samengesteld volgens het niveau van de spelers. Hierbij volgen wij de visie van Voetbal Vlaanderen. KDN United kijkt naar de lange termijn : ooit zullen de spelers van eenzelfde categorie terug 1 ploeg moeten vormen wanneer ze 11 vs 11 spelen en voetbaltechnisch én als ploeg zullen ze dan sterker staan dan wanneer ze de voorgaande jaren apart waren opgeleid. De trainers moeten erop toezien dat elke jeugdspeler van KDN United minstens de helft van elke wedstrijd speelt en minstens voor de helft van alle wedstrijden wordt geselecteerd. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen de spelers wel steeds te komen trainen. Een afwezigheid die voor 12.00 h op de dag van de training wordt aangekondigd, wordt beschouwd als een aanwezigheid, uitzonderingen (ziekte, ongeval, dringende aangelegenheid, …) niet te na gesproken.

KDN United wil inzetten op de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Om onze slaagkans op doorstroming naar onze senioren-teams, zo optimaal mogelijk te maken, opteren we, zeker voor de jongsten, voor volgende trainingswijze:

Training 1 = individuele technische training..

Binnen deze trainingsvorm delen we de spelers in op basis van hun individuele balvaardigheid, hun technische skills. (= trainen op niveau)

Tijdens deze training trachten we de spelers hun eigen mogelijkheden en talenten te laten ontdekken, proberen we hen zo maximaal mogelijk te prikkelen met gedifferentieerde oefeningen.

Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan trachten we elke speler, via zijn individueel traject, beter te maken.

Training 2 = wedstrijdtraining..

Deze training gebruiken we om spelers samen te laten trainen die tijdens het weekend een wedstrijd gaan betwisten.

Dit gedeelte verloopt meer wedstrijdgericht en hierdoor zullen andere accenten belicht worden zoals bv. samenspel of the decision-making

Binnen onze jeugdopleiding proberen we, tijdens de eerste voetbaljaren de individuele ontwikkeling van de speler te ontwikkelen alvorens we gaan inzetten op de teamprestatie

Tijdens wedstrijden, volgt KDN United de aanbeveling van Voetbalfederatie Vlaanderen om, waar er meer teams zijn per U-categorie, evenwichtige teams op te stellen.

Onze trainers moeten erop toezien dat elke geselecteerde jeugdspeler van KDN United minstens de helft van een wedstrijd speelt en minstens voor de helft van alle wedstrijden wordt geselecteerd.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen de spelers wel steeds te komen trainen. Een afwezigheid die voor 12.00 h op de dag van de training wordt aangekondigd, wordt beschouwd als een aanwezigheid, uitzonderingen (ziekte, ongeval, dringende aangelegenheid, …) niet te na gesproken.

  Een selectie van onze sponsors

Sponsor de club!
Doe je online aankopen via trooper.be en sponsor de club!
Sponsor in de kijker
KDN United vzw
Veeliedenstraat 70
3221 Nieuwrode
0899.120.714 │ RPR, afdeling Leuven
www.kdnunited.be
Gerechtigd correspondent
Sven Ons
GSM: 0474/76.89.74
SvenOns@KDNUnited.be